Een vernieuwend synthetisch materiaal : Fusiolen PP-R aquatherm

Tientallen jaren ervaring in de fabricage en toepassingen van PP-R leidingsystemen, en onze voortdurende ontwikkeling hebben geleid tot talrijke verbeteringen in de aquatherm systeemtechnologie. De verovering van nieuwe markten stelt altijd hogere eisen aan de materialen. De verschillende toepassingsgebieden vereisen specifieke materialen en de ontwikkeling van grondstoffen met geheel nieuwe eigenschappen. Daarom ontwikkelt en produceert aquatherm reeds jaren innovatieve PP-R materialen, die voldoen aan de algemene eisen van de sanitaire- en verwarmingstechnieken, airconditioning en koeltechniek, industrie en landbouw, scheepsbouw en brandbeveiliging.

De  namen van deze innovaties zijn : Fusiolen® PP-R, Fusiolen® PP-RP, Fusiolen® PP-R CT en Fusiolen® PP-R FS.

Alle aquatherm PP-R buizen en onderdelen zijn gemaakt van Fusiolen® PP-R. Dit specifieke aquatherm materiaal wordt gekenmerkt door zijn hoge thermische stabiliteit. Deze bijzondere fysische en chemische eigenschappen maken het ideaal voor drinkwatertoepassingen alsook voor technische en klimaatinstallaties (HVAC). Zijn vermogen om tot een homogene massa te worden gepolyfuseerd, heeft bijgedragen tot de wereldwijde reputatie van Fusiolen® en de aquatherm leidingssystemen.

Materiaaleigenschappen van Fusiolen® polypropyleen

Drinkwater is een van de meest gecontroleerde voedingsmiddelen. Het leidingsysteem van een gebouw moet het water naar het afnamepunt voeren zonder de kwaliteit ervan aan te tasten. De keuze van een leidingsysteem en de juiste materialen is daarom van het grootste belang. Het aquatherm Green Pipe leidingsysteem is bijzonder geschikt voor alle waterkwaliteiten. De Fusiolen® PP-R / PP-RCT leidingen zijn hygiënisch, milieuvriendelijk, fysiologisch en microbiologische onschadelijk met een sedert tientallen jaren en wereldwijd bewezen kwaliteit.

De geëxtrapoleerde levensverwachting van het aquatherm-systeem is meer dan 60 jaar. Tijdelijke en toevallige temperatuurpieken van 100°C zijn geen probleem. Toepassingen bij constante temperaturen tussen > 70°C en 90 °C reduceren echter de levensduur van het systeem. Voor het gebruik van de aquatherm leidingen in verwarmingssystemen verwijzen wij u naar de tabel met de toelaatbare druk- en temperatuuromstandigheden in onze technische catalogus. De bedrijfsomstandigheden van de leidingen en hun aansluitingen zijn vermeld in de tabellen met toelaatbare drukken op pag. 20-21. Deze waarden zijn vastgesteld voor huishoudelijke installaties en gebaseerd op een fictieve levensduur van 50 jaar. *= referentietemperatuur voor de verouderingscurve = 20°C.

Gebruik van metaaldeactivatoren en langdurige thermische stabilisatie

Het gebruik van geschikte additieven in overeenstemming met de wetgeving inzake levensmiddelen, vermindert het risico van schade aan het materiaal door metaalionen die onder bepaalde bedrijfsomstandigheden worden gevormd. Ook de invloed van temperatuurpieken wordt beperkt door de thermische stabilisatie van onze producten.

De hygiënische kwaliteiten van AQUATHERM polypropyleen

Alle componenten die in contact komen met drinkwater dienen te voldoen aan de DIN 1988 waarop de wetgeving met betrekking tot onderdelen en toebehoren voor alimentaire toepassingen slaat. Ook kunststofbuizen dienen te beantwoorden aan de richtlijnen van het TKW, het Duitse Federale Instituut voor Risicopreventie.

De absolute hydiënische kwaliteit van het aquatherm Green Pipe leidingsysteem is gecertifieerd door het Hygiëne Instituut in Gelsenkirchen alsook door het Franse labo Carso de Lyon (ACS). De verenigbaarheid van het product met drinkwater wordt voortdurend gescreend door laboratoriumtests. Bovendien kan het aquatherm Green Pipe systeem worden gebruikt zonder toevoeging van enig materiaal dat de hygiënische kwaliteit zou aantasten. De verbinding wordt door polyfusie tot stand gebracht. Het toenemende gebruik van PP in de voedingssector bevestigt de hygiënische kwaliteiten van dit materiaal. Dit maakt de aquatherm Green Pipe tot de meest optimale verpakking voor ons meest waardevolle voedingsproduct : WATER.

Geluidsisolatie van de aquatherm PP systeembouwdelen

De akoestische eigenschappen van de PP-systeembouwdelen fungeren als geluidsisolatie tegen debiet- en stromingsgeluiden en voorkomen dat deze zich verderzetten. De voortzetting van geluidsgolven van aquatherm leidingen is aanzienlijk lager dan deze van metalen leidingen.

aquatherm en Fusiolen® PP-R, een ecologisch en recycleerbaar materiaal

Milieubescherming is geïntegreerd in onze filosofie. Sinds zijn oprichting heeft aquatherm er steeds naar gestreefd dat hun producten en productieproscessen milieuvriendelijk zouden zijn.

 Lang voordat milieubescherming een wereldwijde kwestie werd, voldeed het aquatherm Green Pipe leidingsysteem aan de huidige ecologische eisen. aquatherm gelooft al 40 jaar dat de ecologische en economische belangen bij de productie, de distributie en het gebruik van een product niet tegenstrijdig zijn. De milieuvriendelijke grondstof Fusiolen® wordt gebruikt voor de productie van de aquatherm leidingsystemen.

 Voor meer informatie kan u terecht op