Technische ondersteuningsinstrumenten – Berekening van drukverliezen en thermische uitzetting

Naast de hulp bij het ontwerp en de modellering van uw project met onze BIM-bibliotheek, of het ontwerp en realisatie van op maat gemaakte collectoren en prefabricages, biedt aquatherm hulpmiddelen aan die essentieel zijn voor de realisatie van uw projecten, zoals een calculator voor drukval, maar ook voor de thermische uitzetting.

Drukverliesberekening voor een aquatherm polypropyleen netwerk

De drukvalcalculator geeft het drukverlies en stroomsnelheid in de leiding aan in functie van het gewenste debiet, uitgedrukt in liter per seconde. Door de drukval op het kritische deel van het systeem te reduceren, kan de omvang van de andere leidinggedeelten worden beperkt, zoals wordt geïllustreerd in de bijgevoegde link « High effiency sizing »

Stroomsnelheden van minder dan 2,5 m/sec. kunnen toelaten de buisdiameter te verkleinen vergeleken met andere leidingsystemen. Bijvoorbeeld, in een toepassing waar een stalen buis van 139,7 mm zou worden ingezet, kan een aquatherm PP-R buis van 125 mm volstaan. Dit voorbeeld komt echter vaker voor bij toepassingen met SDR 11 en 17,6 buizen, vermits deze een groter watervolume per meter hebben.

De drukvalcalculator is beschikbaar in het Engels op de website van aquatherm onder : Head Loss Calculator – aquatherm GmbH. Met de geavanceerde opties kan de gebruiker handmatig de types hulpstukken invoeren die voor de berekening van de totale opvoerhoogte worden gehanteerd. Elke ingave van waarden in deze rubriek zal de automatische berekening voor rechte verbindingen opheffen. Toevoeging van een verbindingsstuk verplicht u de berekende waarden aan te passen. De resetknop zal de berekening automatisch aanpassen.

Berekening lineaire thermische uitzetting - uitzetting polypropyleen buizen

De uitzetting van de buizen wordt bepaald door de temperatuurverschil tussen bedrijfstemperatuur en installatietemperatuur. Koud waterleidingen zetten dus vrijwel niet uit. Het probleem van de uitzetting is hier dus verwaarloosbaar. In het geval van warm water of verwarmingssystemen, moet er rekening worden gehouden met een dilatatie die wordt veroorzaakt door de temperatuurstijging van het materiaal. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende inbouwsituaties.

  1. In de regel, en ingeval van verzonken leidingsystemen, kunnen de uitzettingen worden verwaarloosd. Inbedding onder dekvloer, beton, plafond of ingegraven, voorkomt de uitzetting van de buis. De spanningen worden door het materiaal zelf geabsorbeerd, en er dienen geen maatregelen te worden genomen.
  2. Ingeval van montage in een technische ruimte, volstaat een vast punt direct voor elke aftakking het mogelijk de uitzetting te verwaarlozen. Bij een stijgbuis dienen alle bevestigingen als vaste punten te worden uitgevoerd. Alle stijgleidingen kunnen worden geïnstalleerd als vaste leidingen, d.w.z. zonder uitzettingslier. Op deze wijze wordt de uitzetting geabsorbeerd op het gedeelte van de lengte tussen twee vaste punten, waardoor de uitzetting wordt geneutraliseerd.
  3. Ingeval van opbouw montage (horizontaal), is een optische stabiliteit wenselijk. aquatherm koudwaterbuizen en aquatherm gewapende buizen voor warm water of verwarmingssystemen maken een perfecte installatie mogelijke. De uitzettingscoëfficiënt van de glasvezelversterkte aquatherm buizen (MF) bedraagt slechts 0,035 mm/mK en is dus bijna identiek aan de coëfficiënt van metalen buizen.

De lineaire uitzettingscalculator is beschikbaar in het Engels op de website van aquatherm onder : Linear Expansion Tool – aquatherm GmbH. Dit stelt u in staat een uitzettingscompensatie te plannen, zoals een lier of een uitzettingsarm. Zoals hiervoor vermeld, geldt dit niet voor verticale leidingen, stijgleidingen met glasvezelwapening, welke kunnen worden geïnstalleerd zonder uitzettingscompensatie.

Een vraag met betrekking tot deze hulpmiddelen ?